Η γνώμη σας είναι σημαντική!

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να μοιραστείτε την εμπειρία σας συμπληρώνοντας το online ερωτηματολόγιό μας.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το χρόνο σας.

Για τους πελάτες της Λευκωσίας, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης από την απόδειξη σας και πατήστε πιο κάτω. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο κωδικός ισχύει για 3 μέρες συμπεριλαμβανομένης της ημέρας έκδοσης του. Για τους πελάτες της Λεμεσού ο κωδικός πρόσβασης αποτελείται από τους αριθμούς που εμφανίζονται στα 3 σημεία της απόδειξης σας όπως φαίνεται με κόκκινο στο διπλανό παράδειγμα. Ο κωδικός του παραδείγματος είναι: 151010006. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε πιο κάτω. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο κωδικός ισχύει για 3 μέρες συμπεριλαμβανομένης της ημέρας έκδοσης του.

 
Μη Έγκυρο ή Αυτός ο κωδικός έχει ήδη χρησιμοποιηθεί

Invalid Input